Första urvalet

Vi har haft 40 insamlare som samtliga valt ut och föreslagit tre professionella projekt/kreatörer i tre olika valfria kategorier. 
Insamlarna har tagit fram förslag inom det yrkesområde de själva representerar. Totalt togs här fram 120 olika förslag.