Kategorier

Kategorierna för Kolla! 2020 ordnas enligt en annan princip än tidigare år. Istället för rubriker som exempelvis Redaktionell illustration, Förpackningsdesign och Bokformgivning lyfter vi i år fram andra aspekter ordnade i tio nya kategorier.

Kategorierna har formulerats av Svenska Tecknares arbetsgrupp och ska tillgodose önskemål om representation i fler grupper än de som vanligtvis förekommer i tävlingssammanhang.

Varje kategori kan omfatta arbeten som representerar samtliga av Svenska Tecknares uttryck för visuell kommunikation, dvs illustration, grafisk form, animation och serieteckning.

1. Hantverk
Exempel på särskild yrkesskicklighet i den praktiska delen av yrket. Det kan vara gravyrtekniken för ett frimärke eller en sedel, linjen i en teckning, typografi och bild, tryckteknik, behärskning av material. Men det kan också vara det intellektuella hantverket så som berättarteknik i en serie eller animation och klippning i en animerad film.

2. Uppdragsgivare
Ambition och klokhet hos den som beställer kreativt arbete spelar en stor roll för både process och resultat. Denna kategori ska premiera någon som har skapat särskilda förutsättningar för ett gott och lyckat samarbete med kreatör och förstår att leda och köpa kreativt arbete på ett fruktbart och respektfullt sätt.

3. Effekt
Arbete som har fått genomslagskraft. Det kan vara projekt som gjort avtryck, varit betydelsefulla för samhället i stort eller lokalt, i litet format. Det behöver inte vara storslaget utan kanske ett exempel på vad man kan göra med små enkla medel genom klurighet och nytänkande.

4. Affärsmässighet
Exempel på lyckade entreprenörskap, att man har skapat sina egna möjligheter, att man har öppnat nya vägar för att verka professionellt inom våra områden. Det kan vara design/illustrationer till ett café/restaurang, förlag, produkt, app eller annan plattform. Det kan också vara exempel på framgång i de traditionella kanalerna, att man har hittat sin nisch.

5. Uthållighet
Exempel på högkvalitativt kreatörsskap som pågått under en längre period, med eller utan uppmärksamhet och framgångar. Arbete som fortgått, oavsett vart vinden har blåst omkring en, och utan ett finger i luften. Det kan också vara omfattande projekt som har tagit väldigt lång tid.

6. Samarbete
Exempel på givande samarbeten inom eller mellan olika skrån som har lyft det gemensamma resultatet till en hög nivå. Det kan handla om kombinationen kreativt uttryck och tekniska möjligheter, samarbeten mellan författare och illustratör, eller andra grupperingar där 1+1 blir 3.

7. Innovation
Exempel på något helt nytt, experimentellt, nydanande. Lyckat eller misslyckat spelar ingen roll, men något nytt. Här passar projekt eller personer som utmanar och flyttar gränser, utvecklar området.

8. Kollektivet
Någon eller några som har gjort värdefulla insatser för det gemensamma i branschen. Det kan vara någon med kraft inom organisationsarbete, opinionsbildning eller forum. Vad som helst som gagnar fler än den enskilde utövaren.

9. Utbildare
Person som inom utbildningsväsendet eller på annat sätt är/har varit betydelsefull och en ledstjärna för många. Någon som värnar om kunskapsgrund och utveckling, eller tänker annorlunda. Någon som generöst delar sin kunskap med andra eller på annat sätt varit betydelsefull för personer på väg ut i arbetslivet.

10. Form
Exempel på när estetiken medvetet får spela huvudrollen, där utformningen driver arbetet, och inte behöver bäras av en idé eller budskap, utan har ett värde i sig. Det kan handla om skala, material, en särskilt utmärkande användning av färg eller bara något som är utsökt vackert.