Tredje urvalet

Det tredje och sista urvalet gör Kolla!s kuratorer. De beslutar vilka 10 förslag av de 30 kvarvarande som ska utgöra utställningen Kolla!

 2020. Utställningen och de tio verken presenteras på Kolla-dagen 23 april 2020.

Kuratorer för Kolla! 2020 är Gustav Granström och Nina Hemmingsson.