Om Kolla!

Kolla! är en av Sveriges främsta bild- och formutmärkelser och har arrangerats av Svenska Tecknare sedan 2003.

 

Kolla! är en unik arena i Sverige för samtida grafisk design, illustration, serier, rörlig bild och interaktiv design, och utmärker sig genom att sätta kreatören i fokus. I år har Kolla! gjorts om enligt ett helt nytt koncept med förstärkt konstnärlig tyngd. Det är nu en kurerad utmärkelse där den uppsökande urvalsprocessen är av stor vikt.

 

 

 

Svenska Tecknare startade Kolla! för att synliggöra enskilda kreatörer och deras verk inom bild- och formområdet. Syftet var att belysa värdet av kvalitet och hantverk och samtidigt vara en mötesplats för branschen.

Kolla! har under årens lopp varierat i utförande. Kolla! har under flera år varit en jurybedömd tävling där oberoende jurygrupper bedömer bidragen utifrån bestämda kriterier. Inom ramen för Kolla! har även utställningar, samtal, prisutdelning och en publikation ingått.

2020 ändras konceptet. 40 välrenommerade insamlare i hela landet med uppdrag att skanna av samtidsscenen inom bild och form har valt ut 120 arbeten. Av dessa har en urvalsgrupp om fyra experter valt ut 30 nomineringar. Slutligen kommer våra två kuratorer utse de tio som får utmärkelsen i varsin kategori. Kolla! avslutas med Kolla!-dagen, en heldag med utställning, ceremoni och seminarier. Utmärkelsen Kolla! 2020 representerar en bredd av visuella uttryck, som speglar vår tid och samtidigt pekar framåt.

Det går inte att själv skicka in bidrag till Kolla! 2020, utan det är ovan beskrivna process som ligger till grund för urvalet av de tio som får utmärkelsen.

Svenska Tecknares styrelse beslutar om riktlinjerna för Kolla! liksom för finansiering av projektet. Produktionen görs av en extern projektledare tillsammans med Svenska Tecknares kansli.

Läs gärna mer om de olika urvalsprocesserna här eller ta del av tidigare Kolla!-projekt i arkivet.