Urvalsprocessen

Kolla! 2020 har ett nytt koncept, där tävlingsmomentet har tonats ned och där vi belyser hela området visuell kommunikation och fördjupar oss i de kärnfrågor som berör de yrkesområden som Svenska Tecknares medlemmar verkar inom. Kolla! är i år en flerstegsraket som involverar en stor mängd utövare och kännare och förhoppningsvis leder oss till något nytt och annorlunda. 

En sak som är helt ny i år är att man själv inte lämnar in sina bidrag till Kolla!. Istället så har fyrtio välrenommerade insamlare fått i uppdrag att föreslå tre arbeten/ kreatörer var. Insamlarna bor över hela landet och har varit verksamma olika länge. De är illustratörer, grafiska formgivare, bildberättare, serietecknare, animatörer och speldesigners. Några kommer även från ett teoretiskt håll, så som Jerry Lempert, pensionerad bibliotekarie och tidigare ordförande för ALMA-prisets jurygrupp. Sammanlagt har insamlarna lämnat 120 förslag inom 10 nya kategorier.

I ett nästa steg valde en urvalsgrupp om fyra externa experter från yrkesområdena illustration, bildberättande, grafisk from och animation ut tre arbeten per kategori som de, genom långa diskussioner, kom fram till bäst representerade kategorierna. 

Ingen vinner i år, men tio kreatörer kommer att tilldelas en Kolla!-utmärkelse. Nina Hemmingsson och Gustav Granström bjöds in, i egenskap av curatorer, för att efter dagar av vridande och vändande, enas om vilka arbeten och kreatörer som mest utmärkande speglar varje kategori och de samhälleliga samtida aspekterna som de påverkas av. 

De tio som får en utmärkelse kommer att tillkännages på Kolla-dagen. Det är en dag fylld av samtal och diskussioner som alla är inbjuda till.

Kategorierna i år är också helt nya. För att diskutera visuell kommunikation utifrån ett helhetsgrepp handlar kategorierna exempelvis om hantverk, form eller samarbete. Uppdraget till insamlarna har varit att lyfta de mest intressanta och professionella arbetena inom deras eget område och placera dem i kategorierna. Till exempel så har satirtecknaren Sahar Burhan från Norrköping ombetts att hitta just satir som hon vill framhäva inom exempelvis kategorierna samarbete, innovation eller berättande.

Läs mer om varje del av urvalsprocessen samt om kategorierna i denna sidas menyrad.