Andra urvalet

En extern urvalsgrupp har i det andra urvalet gått igenom de 120 förslagen som insamlarna valt ut och nominerat tre förslag per kategori. Av de 120 förslagen blev således totalt 30 arbeten nominerade inom tio olika kategorier.

Urvalsgruppen för Kolla! 2020 bestod av Jonas Topoco, Hanna Edghill, Sara Teleman och Anneli Furmark.