Kategorier

Kategorierna för Kolla! 2020 ordnas enligt en annan princip än tidigare år. Istället för rubriker som exempelvis Redaktionell illustration, Förpackningsdesign och Bokformgivning lyfter vi i år fram andra aspekter ordnade i tio nya kategorier.

Kategorierna har formulerats av Svenska Tecknares arbetsgrupp och ska tillgodose önskemål om representation i fler grupper än de som vanligtvis förekommer i tävlingssammanhang.

Varje kategori kan omfatta arbeten som representerar samtliga av Svenska Tecknares uttryck för visuell kommunikation, dvs illustration, grafisk form, animation och serieteckning.

Affärsmässighet
Ibland lyckas en kreatör extra bra med sitt entreprenörskap. Följande utvalda har skapat sina egna möjligheter, öppnat nya vägar och hittat en unik nisch.

Berättande
Det berättande elementet är grundläggande inom bild och form. Här lyfter vi arbeten som har sin styrka i gestaltandet av en historia.

Effekt
Här uppmärksammar vi arbeten som har fått stor genomslagskraft, gjort tydliga avtryck och varit betydelsefulla för samhället.

Form
Det här är arbeten där estetiken medvetet får spela huvudrollen, där utformningen driver arbetet och både tillmäts och skapar ett värde i sig.

Hantverk
Ett gott hantverk är ett sätt att särskilja sina arbeten. Här vill vi lyfta en speciell yrkesskicklighet i den praktiska delen av yrket eller det intellektuella hantverket.

Innovation
Något helt nytt, experimentellt och nydanande, som utvecklar, utmanar och flyttar gränser.

Kollektivet
Värdefulla insatser för det gemensamma i branschen, som inkluderar och gagnar fler än den enskilda utövaren.

Samarbete
Givande samarbeten som lyfter det gemensamma resultatet till en högre nivå, där ett plus ett blir tre.

Utbildare
De är ledstjärnor som värnar om kunskapsgrund och utveckling, tänker annorlunda och generöst delar sin kunskap med andra.

Uthållighet
Högkvalitativa kreatörskap och omfattande projekt som har fortgått oavsett vart vinden har blåst omkring dem, och utan ett ängsligt finger i luften.