Tredje urvalet

Det tredje och sista urvalet gör Kolla!s kuratorer. De beslutar vilka 10 förslag av de 30 kvarvarande som ska få Kolla!-utmärkelsen samt utgöra utställningen Kolla!

 2020. Utställningen och de tio verken presenteras på Kolla-dagen.

Kuratorer för Kolla! 2020 är Gustav Granström och Nina Hemmingsson.