Projektledning och konceptutveckling

 

Gustav Granström och Carin George på den strategiska varumärkes- och designbyrån IVY Branding har projektlett och utvecklat konceptet för Kolla! 2020.