Om Kolla!

Kolla! är en av Sveriges främsta bild- och formutmärkelser och har arrangerats av Svenska Tecknare sedan 2002. Kolla! är en unik arena i Sverige för samtida grafisk design, illustration, serier, rörlig bild och interaktiv design och utmärker sig genom att sätta kreatören i fokus.

Syftet med att starta tävlingen var att synliggöra och uppmärksamma upphovspersonerna, kreatörerna, av illustration, grafisk design och rörlig bild.

Produktionen av Kolla! görs av Svenska Tecknares kansli. En utvald jurygrupp som arbetar oberoende bedömer bidragen efter bestämda kriterier.