Avgift

Det kostar inget att skicka in bidrag och att tävla i Kolla!.

Den kostnad som dock kan tillkomma är om juryn skulle vilja se ett fysiskt exemplar av till exempel boken eller förpackningen. Då ombesörjer du som tävlar att på egen bekostnad se till att det levereras till Kolla!. Bidragen returneras efter jurybedömning om så önskas, men Kolla! tar inte ansvar för eventuella förluster eller skador.