Instruktioner och regler

Tävlingen är öppen för alla yrkesverksamma grafiska designers, illustratörer, animatörer, serietecknare, art directors, game artists och regissörer, samt för studenter vid skolor för grafisk formgivning, illustration, serier, animation och game art.

Tidsperiod

Inlämnade bidrag ska vara arbeten som har producerats/publicerats under perioden 1 januari 2021 – 1 april 2023.

För studenter gäller i stället att de ska vara producerade/publicerade inom ramen för skolans eller utbildningsinstitutets läroplan/verksamhet eller som en uppgift inom utbildningen under perioden 1 januari 2021 – 1 april 2023.

Bidrag kan lämnas in under perioden 1 december – 1 april.

Kategorier

Man kan tävla i kategorierna Hantverk, Effekt, Samarbete, Innovation, Kollektivet, Form, Bild och Studentarbete. Om du tycker att ditt arbete passar in under flera kategorier kan du kryssa i det.

Du bedömer själv var ditt bidrag passar bäst, men var lugn. Om det skulle vara så att du har valt ”fel” och ditt bidrag fungerar bättre i någon annan kategori, kommer vi att flytta på det.

Upphovsrätt

Kolla! är en tävling som arrangeras av Svenska Tecknare. Svenska Tecknare jobbar för att kreatörer inom våra yrkesområden ska få skäligt betalt. En grundförutsättning för detta är att upphovsrätten respekteras eftersom just denna är upphovspersonens handelsvara.

Upphovsrätten är enkel: om du ska förfoga över ett material som inte är ditt, fråga upphovspersonen eller den som sitter på rättigheterna om lov. Om du är osäker på vem som sitter på rättigheterna till ett arbete du är på väg att skicka in ska du kolla upp det. Du som anmäler ett bidrag ansvarar för att alla medverkande upphovspersoner har gett sitt medgivande.

Övriga villkor

Kolla! är angelägna om att den text du skickar in tillsammans med ditt bidrag är korrekt samt att alla rättigheter till bidraget är klarerade. Vi har inte möjlighet att själva gå igenom bidragen för stämma av att alla uppgifter är korrekta. Det är du som skickar in material till tävlingen som ansvarar för att:

 • Den text och beskrivning du skriver till bidraget är korrekt.
 • Uppdragsgivaren har godkänt att bidraget skickas in till tävlingen.
 • Tävlingsbidrag inte strider mot marknadsföringslagen, annan marknadsrättslig lagstiftning, lagen om namn och bild i reklam, personuppgiftslagen, immaterialrättslig lagstiftning, branschpraxis, etiska regler eller andra för marknadsföring eller i övrigt tillämpliga lagstiftningar.
 • Tävlingsbidraget inte är ett plagiat eller ursprungligen formgivet av någon annan.
 • Det inte föreligger hinder mot att bidraget kan visas i samtliga medier såväl i som utanför Sverige.
 • Alla bilder levereras högupplösta.

Svenska Tecknare erhåller rätten att utan ersättning få förfoga över inskickade bidrag att använda som kommunikationsunderlag och i utställningssammanhang i anslutning till Kolla!.

Inlämning av bidrag

Alla bidrag ska skickas in digitalt. Inga fysiska arbetsprover skickas in i första omgången. I vissa fall kan juryn efter ett första sammanträde be att få se även fysiska verk. Den tävlande kommer då att kontaktas om att komplettera med fysiska bidrag och ansvarar för att detta levereras till Kolla! enligt instruktioner.

Om verket finns på webben, ange tydligt webbadressen. Om du skickar in flera bilder kommer den bild du laddar upp först väljas som representationsbild och denna kan komma att visas på www.kolla.se och publiceras inom ramen för tävlingen Kolla!s användningsområde, till exempel i Kolla!-katalogen. Skicka minst en och max tio bilder.

Bild

 • Bilderna du laddar upp ska vara i jpg-format för att kunna visas på kolla.se.
 • Upplösning: minst 300 dpi, gärna 350 dpi.
 • Storlek: cirka 200 mm bred.

Det du skriver i anmälningsformuläret ligger som grund för texter i utställningen, publikationen och på webbplatsen. Så lägg gärna lite extra tid på dina formuleringar, kolla noga att rätt personer är angivna i projektet och så vidare.

Rörlig bild

Filmer, vinjetter, musikvideos, gameplay, cutscenes, gametrailers och liknande laddas upp enligt instruktioner nedan när du anmäler ditt bidrag.

I första hand ber vi dig att bifoga en länk till ditt bidrag i anmälningsformuläret (t.ex. Vimeo). Glöm inte att ange eventuellt lösenord.

Om du istället vill ladda upp en fil med ditt bidrag följer du dessa instruktioner för att exportera din film i ett format som fungerar för Kolla!. För anmälan tar vi inte emot filer större än 1 GB (1 000 MB), så du kan behöva prova dig fram med komprimeringen för att få fram en fil som är lätt nog.

 • Filen ska vara .mp4.
 • Filen ska vara 1080p
 • Filen ska vara max 1 GB

Bifoga även en ihopklippt version som är max 15 sekunder lång för visning på webben och prisutdelningen.

Alla rörliga bidrag ska även anmälas med en jpg som representerar ditt verk, som läggs upp på kolla.se. Du måste ladda upp minst en bild, men kan ladda upp tio om du vill.

Om bidrag läggs ut på Kolla!s hemsida kommer den att läggas ut i 15-sekundersversionen. Den längre versionen kommer inte att visas eller tillgängliggöras för andra än juryn.

Om musik är en del av ditt arbete måste du själv skaffa tillstånd för att använda musiken. Det du skriver i anmälningsformuläret ligger som grund för texter i utställningen, publikationer och på webbplatsen. Så lägg gärna lite extra tid på dina formuleringar, att rätt personer är angivna i projektet och så vidare då denna information kommer att publiceras vid flera tillfällen.

Tävlingsdeltagaren försäkrar att bidraget inte är ett plagiat eller ursprungligen formgivet av någon annan. För tävlingsbidrag som innehåller musik, förutsätts att den tävlande själv har tillstånd att musiken används i utställnings- och filmsammanhang. Detta är nödvändigt även om utställningsarrangören har avtal med STIM. 

Vinnare och nominerade

I varje kategori nomineras minst tre bidrag. Dessa tillkännages på prisutdelningen. Av de nominerade bidragen utses en vinnare. Vilken detta blir tillkännages även det på prisutdelningen.

Till anmälan!