Kategorier

Man kan tävla i kategorierna Hantverk, Effekt, Samarbete, Innovation, Kollektivet, Form, Bild och Studentarbete. Om du tycker att ditt arbete passar in under flera kategorier kan du kryssa i flera kategorier.

Du bedömer själv var ditt bidrag passar bäst, men var lugn. Om det skulle vara så att du har valt ”fel” och ditt bidrag fungerar bättre i någon annan kategori, kommer juryn för Kolla! att flytta på det.

Hantverk
Exempel på yrkesskicklighet i den praktiska delen av yrket. Det kan vara gravyrtekniken för ett frimärke eller en sedel, linjen i en teckning, typografi och bild, tryckteknik, behärskning av material. Men det kan också vara det intellektuella hantverket så som berättarteknik i en serie eller animation och klippning i en animerad film.

Effekt
Arbete som har fått genomslagskraft. Det kan vara projekt som gjort avtryck och varit betydelsefullt i stort eller i litet format eller exempel på lyckade entreprenörskap där man har skapat sina egna möjligheter och öppnat nya vägar för att verka professionellt. Det behöver inte vara storslaget utan kanske ett exempel på vad man kan göra med små enkla medel genom klurighet och nytänkande.

Samarbete
Exempel på givande samarbeten inom eller mellan olika skrån som har lyft det gemensamma resultatet till en ny nivå. Det kan handla om kombinationen kreativt uttryck och tekniska möjligheter, samarbeten mellan författare och illustratör, eller andra grupperingar där 1+1 blir 3.

Innovation
Exempel på något helt nytt, experimentellt, nydanande. Lyckat eller misslyckat spelar ingen roll, men något nytt. Här passar projekt som utmanar och flyttar gränser, utvecklar området.

Kollektivet
Exempel på värdefulla insatser för det gemensamma i branschen. Det kan vara ett projekt som med kraft främjar organisationsarbete, opinionsbildning eller forum. Vad som helst som gagnar fler än den enskilde utövaren.

Form
Exempel på när estetiken medvetet får spela huvudrollen, där utformningen driver arbetet, och inte behöver bäras av en idé eller budskap, utan har ett värde i sig. Det kan handla om skala, material eller en särskilt utmärkande användning av färg och form.

Bild
Exempel där bilden har fått spela en avgörande roll, till exempel genom hantverk, berättande eller där bilden är bärande och har ett värde i sig utan att luta sig på idé eller koncept.

Studentarbete
För studentarbeten gäller att de ska vara producerade inom ramen för utbildningens läroplan/verksamhet eller som en uppgift inom utbildningen under perioden 1 januari 2020 – 1 april 2023.