Vi gör Kolla!

Kolla! arrangeras av Svenska Tecknare som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare för bättre villkor. Svenska Tecknare startade Kolla! och har organiserat tävlingen årligen sedan 2003.

Syftet med att starta tävlingen var att synliggöra och uppmärksamma upphovspersonerna, kreatörerna, av illustration, grafisk design och rörlig bild.

Svenska Tecknares styrelse beslutar om riktlinjer för och finansiering av Kolla!.

Konceptet för Kolla! 2020 är skapat av Hanna Nilsson, Tyra von Zweigbergk, Lars Fuhre och Josefine Engström.

Kolla! 2020 arrangeras av Svenska Tecknare och projektleds av Ivy Branding tillsammans med Svenska Tecknares kansli.

Kuratorer för Kolla! 2020 är Gustav Granström och Nina Hemmingsson.

Extern produktionsbyrå för Kolla!-dagen är Bohm Bohm Room.

Vi samarbetar även med flera andra partners som hjälper oss med olika delar av tävlingen, läs mer om vilka som gör vad genom att klicka dig fram i denna sidas menyrad.